Brigády

Úvod ÚvodBrigády

    Brigády členov MO SRZ Veľký Meder v roku 2018:


Dátum Miesto Zodpovedná osobba
17. 03. 2018 Štrkovisko (Nagykavicsbánya)
21. 04. 2018 Tisota  (Tiszota)

05. 05. 2018 Štrkovisko (Nagykavicsbánya) 
07. 07. 2018 Štrkovisko (Balony)
08. 09. 2018 Tisota  (Tiszota)   
13. 10. 2018 Štrkovisko (Nagykavicsbánya)
     
     

    Budú konať mimoriadne brigády. Konanie týchto bude oznámené na vývesnej tabuli v    Rybárskom Dome .

Zákaz používania PET fliaš a polystyrénu na označovanie miesta nahadzovania alebo kŕmenia na všetkých rybárskych revíroch na MO SRZ Veľký Meder.
Zákaz pitvania a čistenia rýb pri všetkých rybárskych revíroch MO SRZ Veľký Meder.
V prípade porušenia bude voči členovi  začaté disciplinárne konanie.