Štrkovisko Žitnoostrovské kanály č. 2

Úvod Revíry MOŠtrkovisko Žitnoostrovské kanály č. 2

Štrkovisko Žitnoostrovské kanály č. 2

Číslo revíru:

2-5680-1-1

Popis:

Žitnoostrovské melioračné kanály: Vrbina - Lipové, Šarkaň -Holiare, Topoľovec - Vrbina a spojovací kanál Milenovice Klučovec.a Čilizský potok od ústia po cestný most Pataš a jeho odstavené rameno pri cestnej komunikácii Veľký Meder Čičov, Komárňanský kanál od okresných hraníc Komárno-Dunajská Streda po pramene.

Úsek od čerpacej stanice v Šarkánovskej samote po ústie do Aszódskeho kanála č. 2 je chovný.

Rozloha (ha):

neznáma

Organizácia:

MO Veľký Meder

Okres:

Dunajská Streda

Miera:

podľa stanov

Účel:

lovný

Druh povolenia:

celozväzové kaprové, miestne a zvláštne

Užívateľ:

SRZ

Charakter:

kaprové vody

Dátum poslednej zmeny

6. 3. 2007