Štrkovisko Aszódsky kanál č. 2

Úvod Revíry MOŠtrkovisko Aszódsky kanál č. 2

Štrkovisko Aszódsky kanál č. 2

Číslo revíru:

2-0040-1-1

Popis:

Čiastkové povodie Aszódskeho kanála od ústia Csobánského kanála po železničný most Dolný Štál - Okoč.

Rozloha (ha):

neznáma

Organizácia:

MO Veľký Meder

Okres:

Dunajská Streda

Miera:

podľa stanov

Účel:

lovný

Druh povolenia:

celozväzové kaprové, miestne a zvláštne

Užívateľ:

SRZ

Charakter:

kaprové vody

Dátum poslednej zmeny

28. 2. 2007