Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?

Szeva Lacika :D :D

...ktoré je dobrovoľným občianskym združením v súlade so zákonom o združovaní občanov, ktorých spája spoločný záujem v rozvoji a uplatňovaní rekreačného a športového rybárstva, využívaní rybárskeho práva v súlade so zákonom o rybárstve, v oblasti ochrany prírody a životného prostredia na úseku rybárstva, starostlivosti o ekológiu vôd a okolitej prírody, zachovania a ochrany genofondu rýb. Účelom tejto stránky je poskytovať členom našej organizácie, ale aj ostatným návštevníkom informácie o organizovanom rybárstve v Velkom Mederi, o rybárskych revíroch MO, hospodárskej, zarybňovacej a rybolovnej činnosti v revíroch, práci predsedníctva a výboru MO a tiež športovej a kultúrnej. Veríme, že naše stránky Vás svojim obsahom zaujmú a budete ich pravidelnými návštevníkmi.    

 
 
 
 
 
Spravodaj
 

Spravodaj
 
Slovenského rybárskeho zväzu MO Veľký Meder na r. 2018

Úradné hodiny v kancelárii MO SRZ Veľký Meder 
 
v čase od 3.1.2018
do 31.12.2018
Pondelok 12:00 16:00
     
Sobota
08:00 12:00
 

Na základe smerníc vydaných RADOU SRZ v Žiline pod číslom 1611/481/09-00 s platnosťou od 1. januára 2010, uhradiť členský príspevok najneskôr do 31.3. príslušného roka! Poplatok za povolenie do 31.08 V opačnom prípade bude člen vyradený z evidencie. Po tomto termíne sú všetky ceniny vrátené Rade SRZ v Žiline. 

 

I. Smernice o zaplatení zápisného, čl. príspevkov a o vydaní povolení na rybolov s platnosťou od 1. 1. 2018

Ženy od 18 rokov Deti od 6 do 15 rokov Muži od 18 rokov
Miestn. pov.     33,-€ Miestne pov.      14,- € Miest. pov.       40,- €
Celozv. pov.     75,-€ Celozv. pov.       24,-€ Celozv. pov.      75,- €
Čl. známka      20,-€ Zápisné nov.čl.     2,-€ Čl. známka        20,- €
Zápis nov. čl.   50,- € Mládež od 15-18 rokov Záloha za brig.   20,- €
  Miest. pov.         33,- € Zápisné             50,- €
  Čl. známka         14,- €  Inv. dôchodca a ŽTP
  Zápisné nov. čl.    5,- €  od 63 rokov 20,-€
  Záloha za brig      5,- €  
Inv. dôchodca a ŽTP Deti od 3 do 6 rokov
si môžu
 vybrať
povolenie na rybolov,
ktoré 
je bezplatné,
loviť však môže
iba
 v sprievode
plnoletej osoby, 
ktorý
je držiteľom platného
povolenia 
na rybolov.
Dôchodcovia do 70 rokov
Miest. pov.      16,50,- € Miest.pov.           33,- €
Celozv. pov.    75,- € Celozv.pov.          75,- €
Čl. zn.             20,- € Čl.známka           20,- €
Zápis nov. čl.  50,-€ Zápis.nov.čl.        50,- €

 
Dôchodcovia nad 70 rokov povolenie 8,- € + čl. príspevok 20,- €, zápisné 50,- €

Pri platení členského príspevku je potrebné si priniesť so sebou členskú legitimáciu a obč. preukaz. Nový člen je povinný si priniesť aj fotografiu s rozmermi 3 x 4 cm. Zdravotne postihnutý si prinesie so sebou doklad, alebo preukaz ZŤP.

Celoro
čné hosťovské pre člena iných orgazicií  46,-
Zľava na ŽŤP a pre invalidov platí iba pre miestné polovičnej cene !!!!!!!
 
Copyright 2018 - 2020 © laciproba